Uudised

Siin leheküljel saad end kursis hoida Eesti Teadushuvihariduse Liidu tegemiste ja toimetamistega. Selleks tuleb klikkida vastava uudisel ja saadki lugeda.