Koolitused

Teadushuviringi juhendajate koolitused:
Pärnus oktoober 2019 kuni jaanuar 2020:
Tartus oktoobris 2019 ja märtsis 2020:


Infotehnoloogia valdkonna koolitused leiab HITSA koolituskalendrist:

Koolitused noortega tegelejatele ja juhendajatele leiab noortevaldkonna koolituskalendrist: