huviring.ee


Huviring.ee on Eestis tegutsevate teadushuviringide infot koondav veebikekond, mis loodi koostöös Vaata Maailma SA-ga selleks, et toetada infovahetust teadus- ja IT- huviringide, nende juhendajate, lapsevanemate ning (huvi)koolide vahel.

KASUTUSJUHEND

Huviring.ee võimaldab:

  • juhendajatel ja (huvi)koolidel anda märku toimuvatest huviringidest

  • lapsevanematel leida oma lastele sobivaid huviringe

  • huviringidel leida oma ringi osalejaid

  • (huvi)koolidel leida huviringidele sobivaid juhendajaid

  • juhendajatel leida juhendamiseks uusi ringe

Kõik juhendajad ja huvikoolid on oodatud veebikeskkonda huviringide infot sisestama!


Selleks tuleb:
  1. Loo endale konto keskkonnas huviring.ee
  2. logi sisse ja lisa oma teadus- või IT-huviringi  info    ja/või 
  3. otsi juhendajat oma korraldatavale ringile      ja/või 
  4. anna märku, et otsid huviringi juhendamiseks.

Huviring.ee veebikeskonna on loodud Eesti Teadusuvihariduse Liidu ja Vaata Maailma SA koostöös ning keskonda haldab Eesti Teadushuvihariduse Liit.

Projekti toetasid Haridus- ja Teadusministeerium ja Microsoft.